Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 03 2017

2736 d329
Reposted fromCartman128 Cartman128 viabiolchem biolchem
9091 5716
Reposted fromproof proof viabiolchem biolchem
1058 49b9
Reposted fromwhygohome whygohome viabiolchem biolchem
5076 6dad
Reposted frombiolchem biolchem
4192 0d2f 500
Pamiętajcie chemicy, aby kwasów nie pipetować ustami ;)
Reposted frombiolchem biolchem
3860 cf63
Wi-Fi
Reposted fromnishe1 nishe1 viabiolchem biolchem
2257 bb92
Reposted frommartynaa martynaa
0443 8a04
Reposted fromLuckyLobos LuckyLobos viabiolchem biolchem
0107 aa51 500
anatomia kaca
Reposted fromwojtku wojtku viabiolchem biolchem
8399 e864
Reposted fromlanonexistence lanonexistence viabiolchem biolchem
0760 ee5e 500
''Maria i Piotr Curie odkryli rad w 1898 roku. W pierwszej połowie XX wieku zachłyśnięto się możliwościami wykorzystania tego pierwiastka. Każdy chciał mieć coś z radem, powstawały więc całe serie produktów z Ra w składzie.

Jednym z najdziwniejszych była radioaktywna czekolada niemieckiej firmy Burk & Braun z Cottbus, którą sprzedawano w latach 1931-1936, zachwalając przy tym jej właściwości regenerujące. Berliński chemik, doktor Senftner, opatentował metodę związania w czekoladzie aktywnego radu. Producent słodyczy oferował nie tylko ją, ale także praliny i kakao.''

Reposted frombiohzdr biohzdr viabiolchem biolchem
1349 d81a
Reposted fromnowherextohide nowherextohide viabiolchem biolchem
2552 73a1
Original Periodic Table, by Dmitri Mendeleev (1869)
Reposted fromemerald emerald viabiolchem biolchem
0684 3488
Reposted fromkammerflimmern kammerflimmern viabiolchem biolchem
7723 1504 500
Reposted fromneon neon viameeds meeds
5600 340c 500
Reposted frommeeds meeds viabiolchem biolchem
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl